phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

Bijeenkomsten, activiteiten en nieuws

De Laatste Eer organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor de leden. Zo organiseert de vereniging themabijeenkomsten, herdenkingsbijeenkomsten en een jaarlijkse ledendag.
Word ook lid van De Laatste Eer voor slechts € 5,- per huishouden per jaar. Word lid