phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

Veel gestelde vragen over het Fonds van Vooruitbetaling

Hieronder beantwoorden we de vraagstukken omtrent het Fonds van Vooruitbetaling van De Laatste Eer waarin u geld opzij kunt zetten voor uw uitvaart. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan telefonisch contact op, wij helpen u graag verder.

Hoe kan ik geld storten in het Fonds van Vooruitbetaling?
Geld opzij zetten in het Fonds van Vooruitbetaling is eenvoudig.

  • Stort uw inleg op IBAN nummer NL49 INGB 0000 1870 27 ten name van Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A. te Delft. 
  • Vermeld daarbij uw lidmaatschapsnummer* van vereniging De Laatste Eer.
  • U bepaalt zelf uw inleg

    Na uw eerste storting en bij stortingen van € 50,- en meer ontvangt u een overzicht. Jaarlijks ontvangt u een overzicht met de bijgeschreven rente.

*Lidmaatschap van vereniging De Laatste Eer is voorwaarde voor deelname aan het Fonds van Vooruitbetaling.

Bent u nog geen lid van de vereniging?
Meld u dan aan bij De Laatste Eer. Dat kost slechts € 5,- per jaar. U profiteert ook van de andere voordelen van het lidmaatschap. U kunt zich inschrijven via deze link.

Wanneer heb ik genoeg geld opzij gezet?
Een uitvaart kost gemiddeld tussen de € 5.000,- en € 7.000,-. Dit is sterk afhankelijk van uw wensen. Met onze DLE Calculator kunt u berekenen welke kosten u kunt verwachten. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag.

Hoeveel rente ontvang ik op mijn depositorekening?
De rente over 2023 bedraagt 2,5%. Het bestuur van het Fonds van Vooruitbetaling stelt jaarlijks de rentevergoeding vast. Het depositofonds streeft ernaar om elk jaar een rente te vergoeden gelijk of hoger dan het inflatiepercentage.

Moet ik het bedrag van de depositorekening aangeven bij de Belastingdienst?
Dat is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Voor uitvaartdeposito's geldt geen vrijstelling in box 3, dat betekent dat het depotsaldo wordt meegeteld bij uw spaartegoeden of vermogen. Boven het heffingsvrij vermogen wordt een vermogensrendementsheffing berekend. Meer informatie hierover op de site van de belastingdienst.

Mag ik bijstorten?
Bijstorten is altijd mogelijk. U bepaalt zelf in welke mate en hoogte. Het is gebruikelijk om in lijn te blijven met de te verwachten uitvaartkosten.

Waaraan mag ik het geld uit mijn depositofonds besteden?
Het ingelegde bedrag en de bijgeschreven rente mag alleen worden besteed aan kosten verbonden aan de uitvaart van de deposant of de partner van de deposant. Hoe de uitvaart wordt ingevuld bepaalt u helemaal zelf.

Wat als er geld overblijft in het Fonds van Vooruitbetaling na de uitvaart?
Het restantbedrag komt ter beschikking van de erfgenamen. Hiervoor is een vrijwaringsverklaring nodig (tot € 1.000,-) of een verklaring van erfrecht
(bij een bedrag > € 1.000,-).

Wat gebeurt er met mijn geld en is het veilig?
Uw geld wordt zo verantwoord mogelijk en met zo min mogelijk risico belegd bij grote Nederlandse (systeem) banken en in onroerend goed. Daarbij is het Fonds geheel zelfstandig (vrij van ondernemersrisico's) en wordt er streng gecontroleerd door een accountant.

Waar vind ik de voorwaarden van het Fonds van Vooruitbetaling?
Hier is het regelement te vinden.

Voordelig geld opzijzetten in het Fonds van Vooruitbetaling. Meld mij nu aan!