phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark
De vereniging

De vereniging die u kent

Al in 1931 werd De Laatste Eer opgericht, een coöperatie met als doelstelling het verzorgen van een waardige uitvaart zonder winstoogmerk. Die doelstelling hebben wij nog steeds.
11.000 huishoudens in Delft en omgeving vormen samen onze vereniging

Een actieve coöperatie

Leden van De Laatste Eer worden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie. Er is een degelijke organisatiestructuur met een actief bestuur en een kritische Raad van Afgevaardigden. Onder andere tijdens de jaarlijkse Ledendag is er alle ruimte voor leden om met bestuursleden, leden van de Raad van Afgevaardigden of medewerkers van het uitvaartbedrijf in contact te komen.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:

Voorzitter: Paul de Bree
Penningmeester: Paul Hoogendijk
Secretaris: Renate Richter
Vastgoed: Cees van Velzen
PR-Marketing: Touraj Ghadimkhani
Facilitair: Kees van der Kraan

Raad van Afgevaardigden (RvA)

De Raad van Afgevaardigden controleert het bestuur van de vereniging, het beleid en de financiën. Vier keer per jaar vergadert de RvA samen met het bestuur.

De RvA vertegenwoordigt de leden. Elk lid van de RvA heeft affiniteit met de doelstellingen en de doelgroepen van de Laatste Eer.  Het streven is de RvA zodanig samen te stellen dat zij een afspiegeling vormt van de leden van de Laatste Eer en dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden, bij voorbeeld op financieel en juridisch gebied, goed vertegenwoordigd zijn.

De RvA heeft een aansturende en controlerende taak door o.a. bestuursleden te benoemen en het beleid, jaarverslag, begroting,  jaarrekening en tarieven vast te stellen. Bij de vervulling van haar taak richt de RvA zich op het belang van de organisatie en ziet kritisch toe op de resultaten.

De leden van de RvA worden benoemd voor een periode van max 3 x 4 jaar en de RvA komt 4 maal per jaar bijeen. Elk RvA lid  ontvangt een vrijwilligersvergoeding op basis van aanwezigheid bij een vergadering.

De huidige leden van de Raad van Afgevaardigden zijn:

De heer M. Agterberg
De heer K.W. Bouman
Mevrouw A.C.C. de Bruijn
Mevrouw L. van Dijk
De heer A.N. Groenewegen
De heer L.G. v.d. Hout
De heer H. Karadirek
De heer H.P. Karlas
Mevrouw J.A.M. de Koning
Mevrouw K.P. Lamers
Mevrouw C.S.M. van der Meer
De heer R.R. Prins
Mevrouw J.I.M. Richaers-Adelmeijer
De heer R.V. Saverimuttu
De heer M. Taşkir
De heer L.C.M. Vijverberg
De heer A.F. de Vries
Mevrouw M.L.E. Weemaes
Mevrouw J.S. Wijnmaalen
De heer W.L.P. van der Wildt
De heer R.J. de Wolf
De heer W. Zuidhof
De heer M.C. van Bruggen
De heer E. de Heiden
De heer L. Steenks