phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

De vereniging die u kent

Al in 1931 werd De Laatste Eer opgericht, een coöperatie met als doelstelling het verzorgen van een waardige uitvaart zonder winstoogmerk. Die doelstelling hebben wij nog steeds.
16.000 leden in Delft en omgeving vormen samen onze vereniging

Uitvaartvereniging Delft - De Laatste Eer

De Laatste Eer is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij richten ons op de wensen van onze leden. Ons doel is er voor te zorgen dat niemand in de regio Delft zich zorgen hoeft te maken over een passende uitvaart. Dat doen wij door de kosten laag te houden en mogelijkheden aan te bieden om voordelig geld opzij te zetten voor de uitvaart in het Fonds van Vooruitbetaling.

Een actieve uitvaartvereniging - ook tijdens het leven

De Laatste Eer verzorgt uitvaarten voor iedereen, voor zowel leden als niet leden. Maar wij doen meer. Wij zijn actief betrokken bij grote evenementen in Delft. Ook organiseren wij regelmatig bijeenkomsten voor onze leden, met als jaarlijks hoogtepunt de Ledendag.
Daarnaast krijgen leden van De Laatste Eer twee keer per jaar het prachtige ledenmagazine Delfts Leven toegestuurd. 

Wij bieden onze leden een aantal handige diensten om tijdig zaken rond de uitvaart te regelen:

  • Deelname in het Fonds van Vooruitbetaling
  • Uitvaartwensen opschrijven in een wilsbeschikking
  • Een adviesgesprek met een van onze consulenten
  • Gratis inloopspreekuur

Een actieve coöperatie

Leden van De Laatste Eer worden actief betrokken bij het reilen en zeilen van de coöperatie. Er is een degelijke organisatiestructuur met een actief bestuur en een kritische Raad van Afgevaardigden. Onder andere tijdens de jaarlijkse Ledendag is er alle ruimte voor leden om met bestuursleden, leden van de Raad van Afgevaardigden of medewerkers van het uitvaartbedrijf in contact te komen.

Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
Voorzitter: C.J. van der Kraan
Secretaris: R.I. Richter
Penningmeester: C. van Velzen
Facilitair: M.C. van Bruggen
Marketing: T. Ghadimkhani
Begraafplaatsen: H.C. Kaptein-Ton

De Raad van Afgevaardigden (RvA) 
De Raad van Afgevaardigden controleert het bestuur van de vereniging, het beleid en de financiën. Vier keer per jaar vergadert de RvA samen met het bestuur.

De RvA vertegenwoordigt de leden. Elk lid van de RvA heeft affiniteit met de doelstellingen en de doelgroepen van de Laatste Eer.  Het streven is de RvA zodanig samen te stellen, dat zij een afspiegeling vormt van de leden van de Laatste Eer en dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden, bijvoorbeeld op financieel en juridisch gebied, goed vertegenwoordigd zijn.

De RvA heeft een aansturende en controlerende taak door o.a. bestuursleden te benoemen en het beleid, jaarverslag, begroting, jaarrekening en tarieven vast te stellen. Bij de vervulling van haar taak richt de RvA zich op het belang van de organisatie en ziet kritisch toe op de resultaten.

De leden van de RvA worden benoemd voor een periode van maximaal 3 x 4 jaar en de RvA komt vier maal per jaar bijeen. Elk RvA lid ontvangt een vrijwilligersvergoeding op basis van aanwezigheid bij een vergadering.

De heer M. Agterberg
De heer K.W. Bouman
Mevrouw A.C.C. de Bruijn
De heer J.J.P. Groenendaal

De heer A.N. Groenewegen
De heer E. de Heiden
De heer L.G. van der Hout
Mevrouw L.J.F. de Jongh Swemer

De heer H. Karadirek
De heer H.P. Karlas
De heer A.D. Klom
De heer R.R. Prins                                                                                                                            Mevrouw C.M.B. Puts-Stam
De heer R.V. Saverimuttu
De heer L. Steenks
De heer M. Taşkir
De heer A.F. de Vries                                                                                                                        Mevrouw R.W. Warmolts
Mevrouw M.L.E. Weemaes
Mevrouw J.S. Wijnmaalen
De heer R.J. de Wolf
De heer W. Zuidhof

Ook lid worden? Dat kan voor € 5,- per jaar per huishouden. Ik meld me aan als lid