phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark

Prachtige Samenloop voor Hoop Delft

Wat was het een mooi event op 9 en 10 juni Samenloop voor Hoop Delft! Meer dan 800 wandelaars, 60 eregasten en 65 kinderen voor de Kinderloop, veel vrijwilligers en sponsoren wandelden om geld in te zamelen voor wetenschappelijk kankeronderzoek.
Hoop is leven Delft
Team De Laatste Eer eerste ploeg Samenloop voor Hoop

Ook De Laatste Eer deed met een team van 22 collega´s mee aan de 24 uurs wandelestafette op de Campus van de TU Delft. Deze eerste editie in Delft liet veel saamhorigheid zien en hoop, hoop op minder kanker, meer genezing, en betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Bij het vallen van de avond werd het steeds drukker en kwamen de mensen samen voor de kaarsenceremonie, gesponsord door De Laatste Eer. Het hele parcours was prachtig verlicht met wenslichtjes en een persoonlijk boodschap. Op het podium vertelde Lotta haar indrukwekkende verhaal en zong Donij het Samenlooplied. In stilte liepen de deelnemers met fakkels over het parcours om samen te herdenken en te steunen.

Parcours verlicht door DLE
Samenloop team in actie

Saamhorigheid en verbinding
De saamhorigheid en verbinding van de wandelestafette Samenloop voor Hoop past goed bij ons als grootste coöperatie in Delft. We vinden het belangrijk betrokken te zijn bij maatschappelijke en lokale initiatieven. De Laatste Eer is er meestal op heel verdrietige momenten in het leven van mensen, maar wij zijn er ook tijdens het leven op mooie en bijzondere momenten in het leven.

We delen verhalen over betekenisvol leven, saamhorigheid en waardevolle tradities, mooie verhalen van Delft en de Delftenaren via het magazine Delfts Leven.

Licht voor hoop
De Laatste Eer verlicht de Samenloop voor Hoop Delft
Fakkeltocht Samenloop