phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera
Nieuws

Kennismaken met...

Onze nieuwe voorzitter Kees van der Kraan. Na meer dan acht jaar was het voor Paul de Bree tijd om het stokje door te geven. Op 22 februari 2021 is Kees van der Kraan door de leden, vertegenwoordigd in de Raad van Afgevaardigden, benoemd als voorzitter voor de komende vier jaar.

Wie is kees van der Kraan?

Kees: “Ik ben 68 jaar oud, geboren en getogen in Nootdorp als middelste van een groot gezin met zeven kinderen. Ik ben al 40 jaar getrouwd, heb twee kinderen en ook twee kleinkinderen.

Brede scope

Kees heeft een veelzijdige loopbaan achter de rug. Met een technische opleiding (hts) als bagage kwam hij bij het ministerie van Defensie terecht in financieel administratieve functies, projectmanagement en leidinggevende rollen. Kees: “Afhankelijk van de discipline waarin ik terechtkwam, volgde ik in de avonduren functiegerichte opleidingen. Het leren ging mij gemakkelijk af en ik vind het interessant om mijn kennis te verbreden.” Na 25 jaar bij defensie kwam de rol als CDA-wethouder voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp op zijn pad. “Ik was 8 jaar wethouder en heb vrijwel alle portefeuilles onder mijn hoede gehad, behalve zorg, onderwijs en openbare werken.” Daarna volgde een periode van 7 jaar als bestuurslid bij Laurentius, een Delftse stichting voor primair katholiek onderwijs.

Kees van der Kraan
"Mensen weten mij altijd te vinden en ik vind het leuk om te doen."
Kees van der Kraan

Actief in lokale samenleving

Naast zijn professionele werkzaamheden is Kees van jongs af aan ook zeer actief in zijn vrije tijd. Als voorzitter, bestuurslid of andere functies van onder andere voetbalvereniging RKDEO, Scouting Nootdorp, Huurdersvereniging Woningbouw Nootdorp (later Vestia) of de Stichting Steun bij Rouw. “Mensen weten mij altijd te vinden en ik vind het leuk om te doen.” Nadat hij met pensioen ging, werd Kees via zijn uitgebreide netwerk benaderd voor een bestuursfunctie bij De Laatste Eer.

Ambities voor de vereniging

Kees: “De komende periode gaan we als bestuur samen met de Raad van Afgevaardigden inhoud geven aan de plannen voor de komende vier jaar. De ingezette lijn om zichtbaar bij te dragen aan de lokale samenleving houden we vast. Maar wellicht gaan we daarin bepaalde accenten leggen. Hopelijk kunnen we binnen afzienbare tijd weer fysiek bij elkaar komen om daarover van gedachten te wisselen.”