phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera
Vereniging

Jubileum bijlage Delft op Zondag

Op 21 augustus 2022 verscheen in de Delft op Zondag een speciaal Jubileum bijlage van Coöperatieve uitvaartvereniging De Laatste Eer.

In de regio Delft valt elk weekend de regiokrant Delft op Zondag op de mat. 
Het is ook mogelijk om de Jubileum bijlage online te lezen. 

 

Lees de jubileum bijlage van De Laatste Eer online Website Delft op Zondag
delft op zondag de laatste eer