phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark
Veel gestelde vragen over het Fonds van Vooruitbetaling

Hoe kan ik gaan sparen in het Fonds van Vooruitbetaling?
Beginnen met sparen in het Fonds van Vooruitbetaling is eenvoudig.
Stort uw inleg op IBAN nummer NL49 INGB 0000 1870 27 ten name
van Coöperatieve Uitvaartverzorging De Laatste Eer U.A. te Delft.
Vermeld daarbij uw inschrijfnummer.
U bepaalt zelf uw inleg.
Meer hoeft u niet doen.

• Na uw eerste storting en bij stortingen van € 50,00 en meer ontvangt u een overzicht.
• Jaarlijks ontvangt u een overzicht met de bijgeschreven rente.

Heeft u nog geen inschrijfnummer?
Schrijf u dan in bij De Laatste Eer. Dat kost slechts € 5,- per jaar. U kunt zich inschrijven via deze link

Wanneer heb ik genoeg gespaard?
Een uitvaart kost gemiddeld tussen de 5.000 en 7.000 euro, sterk afhankelijk van uw wensen. Met onze DLE Calculator kunt u berekenen welke kosten u kunt verwachten. Komt u er niet uit? Wij helpen u graag.

Hoeveel rente ontvang ik op mijn depositorekening?
De rente over 2017 bedraagt 1,8%. Het bestuur van het Fonds van Vooruitbetaling stelt jaarlijks de rentevergoeding vast. Het depositofonds streeft er naar om elk jaar een rente te vergoeden gelijk of hoger dan het inflatiepercentage.

Moet ik het bedrag van de depositorekening aangeven bij de belasting?
Dat is afhankelijk van uw persoonlijke financiële situatie. Voor uitvaartdeposito's geldt geen vrijstelling in box3, dat betekent dat het depotsaldo wordt meegeteld bij uw spaartegoeden of vermogen. Boven het heffingsvrij vermogen (voor 2017: € 25.000,- per fiscale partner) wordt een vermogensrendementsheffing berekend.

Mag ik bijstorten?
Bijstorten is altijd mogelijk.U bepaalt zelf in welke mate en hoogte. Het is gebruikelijk om in lijn te blijven met de te verwachten uitvaartkosten.

Waaraan mag ik het geld uit mijn depositofonds besteden?
Het gespaarde bedrag mag alleen worden besteed aan kosten verbonden aan een uitvaart, begrafenis of crematie van de deposant of de partner van de deposant.

Wat als er geld overblijft in het Fonds van Vooruitbetaling na de uitvaart?
Het restantbedrag komt ter beschikking van de erfgenamen. Hiervoor is een vrijwaringsverklaring nodig (tot € 1000,-) of een verklaring van erfrecht (bij een bedrag >€ 1000,-).

Wat gebeurt er met mijn geld en is het veilig?
Uw geld wordt zo verantwoord mogelijk en met zo min mogelijk risico belegd bij grote Nederlandse (systeem) banken en in onroerend goed. Daarbij is het Fonds geheel zelfstandig (vrij van ondernemersrisico's) en wordt er streng gecontroleerd door een accountant.

Waar vind ik de voorwaarden van het Fonds van Vooruitbetaling?
Hier is het reglement te vinden.