phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark

Informatie over uitvaarten en het Coronavirus

Het coronavirus is nog steeds aanwezig in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht nemen. Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.

Update 1 oktober 2020

Hoe voorkom je verspreiding?

  • Draag een mondkapje tijdens het rondlopen op onze locaties
  • Was je handen vaak met water en zeep, ten minste 20 seconden
  • Schud geen handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
  • Houd 1,5 meter afstand tot anderen
  • Raak je ogen, neus en mond zo min mogelijk aan
  • Beperk lichamelijk contact
  • Houd persoonlijke spullen schoon
  • Blijf zoveel mogelijk thuis en zeker als er sprake is van verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts

Vragen met betrekking tot de uitvaart:

Mogen er nog afscheidsbijeenkomsten georganiseerd worden?

Ja, het is mogelijk om afscheidsbijeenkomsten te organiseren. Van alle deelnemers aan deze plechtigheid (niet uit hetzelfde huishouden), wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Afhankelijk van de grootte van de gekozen locatie is er daarom een maximum aantal aanwezigen.  De uitvaartverzorger informeert u over de maximum aantallen per locatie.

Aanwezigheid van mensen uit de risicogroep wordt afgeraden. Ook kunnen mensen met klachten zoals hoesten, verkoudheid of luchtwegklachten niet aanwezig zijn. Wij bieden waar mogelijk aan om het afscheid via een onlineverbinding te volgen. Indien gewenst en waar mogelijk maken wij een video-opname van het afscheid.

Moet ik mij registreren bij de entree?

Wij vragen bezoekers van onze locaties om naam en contactgegevens achter te laten. Dit is niet verplicht, maar mocht een van de bezoekers achteraf besmet te zijn met corona, dan kunnen wij u informeren.

Is er catering mogelijk tijdens afscheidsbijeenkomsten?

Ja, wij verzorgen catering tijdens de bijeenkomsten, dat doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM. Zoals gebruikelijk worden de mogelijkheden door de uitvaartverzorger met de familie besproken.

Moeten bezoekers een mondkapje dragen?

Wij adviseren bezoekers van onze locaties dringend een mondkapje te dragen. Zeker als men rondloopt op de locatie. Als men zit is het niet nodig.

Mag ik handen schudden als nabestaande/belangstellende bij een uitvaart?

Onze medewerkers hebben de instructie om geen handen te schudden. Wij adviseren de nabestaanden en belangstellenden om ook geen handen te schudden bij het verwelkomen en het condoleren. Op onze locaties wordt dit aangegeven. Bij een uitvaart zal de uitvaartverzorger dit ook mededelen.

Wat moet ik doen als iemand die (vermoedelijk) besmet is overlijdt?

Een overlijden kan gewoon telefonisch gemeld worden. Onze medewerker zal u vragen of er sprake is van besmetting met het Coronavirus.

Hoe wordt de uitvaart geregeld?

De uitvaart wordt bij voorkeur telefonisch besproken met de nabestaanden. Het is mogelijk om, indien de nabestaanden dat willen, met een beperkt aantal nabestaanden de uitvaart te bespreken op één van onze locaties. Indien het echt niet mogelijk is de uitvaart telefonisch of op onze locatie te regelen, kan een uitzondering gemaakt worden om de uitvaart  thuis te bespreken. Het aantal toegestane aanwezigen is afhankelijk van de locatie. Thuis mogen er maximaal 3 bezoekers buiten het gezin aanwezig zijn, inclusief de uitvaartleider. De richtlijnen zoals 1,5 meter afstand gelden hierbij. Ook is het niet mogelijk aanwezig te zijn in het geval van klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten).

Kan de (thuis)-opbaring, de condoleance en/of het familiebezoek doorgang vinden?

Thuisopbaringen zijn wel mogelijk, maar alleen onder strikte voorwaarden. Er mag niemand in het huis wonen met klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten). Ook als onze medewerkers in huis werkzaam zijn om bijvoorbeeld het opbaren te verzorgen of controles uit te voeren, mag er niemand aanwezig zijn met bovengenoemde klachten. De woning moet voldoende ruimte bieden om 1,5 meter afstand te bewaren tussen onze medewerkers en aanwezigen. Dit zal vooraf aan de opbaring door ons beoordeeld worden. Er mogen maximaal twee mensen aanwezig zijn van de familie

Bij condoleances en familiebezoeken gelden de richtlijnen zoals hierboven vermeld, waarbij het belangrijk is dat er maximaal drie bezoekers aanwezig mogen zijn.

Is het mogelijk als familie aanwezig te zijn bij de verzorging van de overledene?

Ja, onder voorwaarden is dit mogelijk. Maximaal twee familieleden kunnen aanwezig zijn op 1,5 meter afstand. De aanwezigen moeten een mondkapje dragen. Ook is het niet mogelijk aanwezig te zijn in het geval van klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten).

Kan de uitvaart normaal plaatsvinden?

De uitvaart kan gewoon  plaatsvinden, zo lang de genoemde maatregelen  in acht genomen worden.

Is het toegestaan om buiten een erehaag te vormen voor de overledene?

Het is mogelijk om een erehaag te vormen voor de overledene. Dit mag alleen met de mensen die bij het afscheid aanwezig zijn. Ook hier moet er 1,5 meter afstand gehouden worden, ook na afloop van de erehaag moet deze afstand in acht worden genomen. Mensen die niet zijn uitgenodigd voor de uitvaart kunnen niet aan de erehaag deelnemen. Het is ook niet toegestaan dat er grote(re) groepen mensen zich verzamelen voor het vormen van een erehaag.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien nabestaanden en/of genodigden zijn besmet:

Wat te doen als één of meer nabestaanden die zijn geïnfecteerd met het virus bij de organisatie van de uitvaart aanwezig wil zijn?

Organiseren van de uitvaart gebeurt dan telefonisch.

Wat te doen als één of meer nabestaanden die de uitvaart willen bijwonen, zijn geïnfecteerd met het virus?

Aanwezig zijn is niet mogelijk indien één of meer nabestaanden (of genodigden bij de uitvaart) zijn geïnfecteerd met het virus. U dient dit te melden bij de uitvaartverzorger. Er zal een afspraak gemaakt worden over de wijze waarop afscheid genomen wordt. De uitvaart kan via een onlineverbinding bijgewoond worden (Youtube). En er kunnen opnames worden gemaakt van de uitvaart, zodat deze op een later tijdstip teruggekeken kan worden.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien de overledene is gestorven als gevolg van het coronavirus :

Hoe vindt de uitvaart plaats als de overledene is gestorven aan het coronavirus?

Als zeker is dat iemand is overleden aan het coronavirus, nemen wij passende maatregelen. De uitvaartplechtigheid kan gewoon doorgang vinden, rekening houdend met de beperkingen die gelden voor alle uitvaarten.

Wij volgen de actuele berichtgeving van het RIVM. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven, dan is het mogelijk dat wij alsnog afwijken van bovenstaand protocol.

Deze richtlijn geldt in ieder geval tot 23 oktober 2020 onder voorbehoud van wijzigingen als gevolg van aangepaste richtlijnen.