phone icon-phone-24 arrow linkedin facebook twitter close mail print checkmark camera

Informatie over uitvaarten en het Coronavirus

Het coronavirus is nog steeds aanwezig in Nederland. Al onze medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s van het coronavirus en zullen de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding onder nabestaanden, genodigden en werknemers in acht nemen. Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM/GGD
U kunt meer lezen over het coronavirus op de website van het RIVM (WWW.RIVM.nl).

Hieronder een overzicht van veel gestelde vragen aan onze uitvaartverzorgers.
Laatste update: 18 februari 2022

Hoe voorkom je verspreiding?

  • Was je handen vaak met water en zeep
  • Houd voldoende afstand (tot 25 februari geldt de 1,5 meter regel)
  • Blijf zoveel mogelijk thuis en zeker als er sprake is van verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Volg de aanwijzingen van de GGD

Vragen met betrekking tot de uitvaart:

Mogen er nog afscheidsbijeenkomsten georganiseerd worden?
Ja, het is mogelijk om afscheidsbijeenkomsten te organiseren. Van alle deelnemers aan deze plechtigheid (niet uit hetzelfde huishouden), wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen. Het maximale aantal aanwezigen bij een uitvaart is afhankelijk van de grootte van de gekozen locatie. De uitvaartverzorger informeert u over de maximum aantallen per ruimte.

Aanwezigheid van mensen uit de risicogroep wordt afgeraden. Wij bieden waar mogelijk aan om het afscheid via een onlineverbinding te volgen. Indien gewenst en waar mogelijk maken wij een video-opname van het afscheid.

Moeten bezoekers een mondkapje dragen?
Ja, sinds 6 november 2021 is het dragen van een mondkapje weer verplicht op onze locaties. Op zitplaatsen mag het mondkapje af. Per 25 februari zal dit komen te vervallen en is het mondkapje niet meer verplicht.

Is een coronatoegangsbewijs verplicht?
Bij uitvaarten is het coronatoegangsbewijs niet verplicht. Op onze locaties wordt hierop dan ook niet gecontroleerd.
Let op! Wanneer de condoleance na afloop van de plechtigheid op een andere locatie plaatsvindt dan kan, afhankelijk van deze locatie, een toegangsbewijs verplicht zijn.

Is er catering mogelijk tijdens afscheidsbijeenkomsten?
Ja, wij verzorgen catering tijdens de bijeenkomsten, dat doen wij volgens de richtlijnen van het RIVM. Zoals gebruikelijk worden de mogelijkheden door de uitvaartverzorger met de familie besproken.

Mag ik handen schudden als nabestaande/belangstellende bij een uitvaart?
Onze medewerkers hebben de instructie om geen handen te schudden. Wij adviseren de nabestaanden en belangstellenden om ook geen handen te schudden bij het verwelkomen en het condoleren. Bij een uitvaart zal de uitvaartverzorger dit ook mededelen. Tot 25 februari is 1,5 meter afstand houden de norm. Ook na 25 februari  raden wij aan voldoende afstand te houden onderling.

Wat moet ik doen als iemand die (vermoedelijk) besmet is overlijdt?
Een overlijden kan gewoon telefonisch gemeld worden. Onze medewerker zal u vragen of er sprake is van besmetting met het Coronavirus.

Hoe wordt de uitvaart geregeld?
Indien gewenst kan de uitvaart telefonisch of op een van onze locaties besproken worden maar het behoort ook tot de mogelijkheden dat de uitvaartverzorger bij u thuis komt. Belangrijk blijft wel dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Het is niet mogelijk aanwezig te zijn in het geval van klachten die op corona duiden (koorts, verkouden, luchtwegklachten). Als uw dierbare overleden is aan het coronavirus of u heeft zelf het coronavirus, gebeurt het regelen van de uitvaart altijd telefonisch.

Kan de (thuis)-opbaring, de condoleance en/of het familiebezoek doorgang vinden?
Onder de huidige maatregelen kunnen (thuis)-opbaringen, condoleances en familiebezoeken gewoon doorgang vinden.

Kan de uitvaart normaal plaatsvinden?
De uitvaart kan gewoon plaatsvinden, zo lang de maatregelen vanuit het RIVM/GGD in acht genomen worden.

Is het toegestaan om buiten een erehaag te vormen voor de overledene?
Onder de huidige maatregelen is het mogelijk om een erehaag te vormen.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien nabestaanden en/of genodigden zijn besmet:

Wat te doen als één of meer nabestaanden die zijn geïnfecteerd met het virus bij het bespreken van de uitvaart aanwezig wil zijn?
Bespreken van de uitvaart gebeurt dan telefonisch.

Wat te doen als één of meer nabestaanden die de uitvaart willen bijwonen, zijn geïnfecteerd met het virus?
Aanwezig zijn is niet mogelijk indien één of meer nabestaanden (of genodigden bij de uitvaart) zijn geïnfecteerd met het virus. U dient dit te melden bij de uitvaartverzorger. Er zal een afspraak gemaakt worden over de wijze waarop afscheid genomen wordt. De uitvaart kan via een onlineverbinding bijgewoond worden (Livestream). En er kunnen opnames worden gemaakt van de uitvaart, zodat deze op een later tijdstip teruggekeken kan worden. Soms biedt het met enkele dagen uitstellen van de uitvaart ook een oplossing.

Vragen met betrekking tot de uitvaart indien de overledene is gestorven als gevolg van het coronavirus:

Hoe vindt de uitvaart plaats als de overledene is gestorven aan het coronavirus?
Als zeker is dat iemand is overleden aan het coronavirus, nemen wij passende maatregelen. De uitvaartplechtigheid kan gewoon doorgang vinden, rekening houdend met de beperkingen die gelden voor alle uitvaarten. Het regelen van de uitvaart gebeurt dan altijd telefonisch.

Wij volgen de actuele berichtgeving van het RIVM. Mocht de situatie daar aanleiding toe geven, dan is het mogelijk dat wij alsnog afwijken van bovenstaand protocol.